Upptäck glädjen med fotboll

Om ditt barn behöver särskilt stöd

Om ledaren upplever att ditt barn behöver särskilt stöd under kursens gång kommer du som förälder bli tillfrågad att delta på klasserna tillsammans med ditt barn.

Be Sporty arbetar efter modellen att alltid sätta barnets behov i centrum. Om ditt barn behöver extra stöd kommer du som förälder att vara en viktig del i detta arbete.

Tillsammans med någon av våra Teamleaders kommer en handlingsplan utformas för att ditt barn skall komma in i lektionen på bästa sätt. Du som förälder kommer då att behöva medverka på de aktuella lektionerna.

Webbplats producerad av Chillicon webbyrå